taustaa
HEIKKI ERKINARO
PDF Tulosta Sähköposti
  • heikki_erkinaho kalabiologi FM
  • 20 vuoden tutkimuskokemus luonnontilaisten vesien lohikalojen elinympäristöistä
  • toiminut mm. tutkijana, asiantuntijana ja projektipäällikkönä kansallisissa ja kansainvälisissä kalatalousprojekteissa
  • harrastukset: mehiläishoito, musiikki, kirjat