palvelut
Palvelut
PDF Tulosta Sähköposti
  • Virtavesien kalataloudellisten kunnostus- ja ennallistamistoimien suunnittelu, toteutus ja valvonta luonnontilaisten vesistöjen mallien mukaisesti. Toteutamme tekemämme suunnitelmat yhteistyökumppanin kanssa.
  • Virtakutuisia kalakantoja koskevat seurannat ja selvitykset - erityisosaamisena sähkökoekalastukset
  • Virtavesien lohikalojen elinympäristökartoitukset
  • Virtavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmat
  • Vesistöalueiden kalaloudelliset kehityssuunnitelmat
  • Pohjaeläinselvitykset
  • Asiantuntijoiden rekrytointi edellä kuvattuihin tehtäviin sekä muihin luontokartoituksiin