taustaa
Kirjallisia töitä
PDF Tulosta Sähköposti
Pautamo, J. & Vanninen, V. (toim.) 2009: Vaelluskalat Kymijoen voimavaraksi, Kymijoen kalataloudellinen kehittämissuunnitelma.

Halmeenpää, H., Niemelä, P., Alahuhta, J., Dvornikova, N., Erkinaro, H., Heikkinen, K., Kotov, S., Masyk, N., Meissner, K., Riihimäki, J., Vuori, K.-M. ja Zueva, M. 2007: Ecological state of the Kola River, Northwestern Russia – The Kola River -project. The Finnish Environment 28/2007.

Sivonen, S. (toim.) 2006: Ecological state of the River Tenojoki – Periphyton, Macrozoobenthos and Fish Communities. Regional Environmental Publications 417.

Pautamo, J., Erkinaro, H. & Kankaanpää, S. 2005: Urho Kekkosen kansallispuiston kalavesien hoito- ja käyttösuunnitelma, Luonnos 9.5.2005, Hoito- ja käyttösuunnitelman erillissuunnitelma. Metsähallitus.

Pautamo, J. 2005: Heinäveden ja Juojärven reittien kunnostusmahdollisuudet järvilohen ja -taimenen luontaisen lisääntymisen tarpeisiin – historiasta nykytilanteen mahdollisuuksien arviointiin. Heinäveden kunta.

Erkinaro, H. & Erkinaro, J. 2003: Distribution and age structure of Dinocras cephalotes Curtis (Plecoptera, Perlidae) in northern Finland. Entomologica Fennica, 14: 125-128

Erkinaro, H., Erkinaro, J., Rask, M. ja Niemelä, E. 2001: Status of zoobenthos and fish populations in subarctic rivers of the northernmost Finland: possible effects of acid emissions from Russian Kola Peninsula. Water, Air and Soil Pollution, 130: 831-836.

Erkinaro, J., Mattsson, J., Erkinaro, H., Dolotov, S., Pautamo, J., Aleksejev, M., Popov, N., Samokhvalov, I., Saari, T. ja Kaukoranta, M. 2001: The River Tuloma salmon habitat inventory. TACIS Tuloma River Project 2001 – ENVRUS 9703.

Erkinaro, J., Karppinen, P., Mattsson, J., Kaukoranta, M., Pautamo, J., Heinimaa, P Erkinaro, H.., Mäkinen, T., O’Farrell, M., Lupandin, A., Popov, N., Ahonen, E. & Saari, T. 1999b: Lohikannan palauttaminen Tuulomajoen latvavesille. Väliraportti 1999. – Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Erkinaro, J., Pautamo, J., Karppinen, P., Kaukoranta, M., Lupandin, V., Heinimaa, P., Mäkinen, T., Popov, N. & Erkinaro, H. 1999a. Lohikannan palauttaminen Tuulomajoen latvavesille. Vuosi 1998. – Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kala- ja riistaraportteja. Nro 149.

Erkinaro, H. & Erkinaro, J. 1998: Feeding of Atlantic salmon, Salmo salar L., parr in the subarctic River Teno and three tributaries, northernmost Finland. Ecology of Freshwater Fish, 7: 13-24.

Pautamo, J. 1996: Lohenkalastus Lutto- ja Nuorttijoella. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A, No 64.

Pautamo, J. 1996: Tuulomajoen vesistön lohi Kuolan koskista Luton latvoille. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A, No 63.